Bir Evliya’dan Öğütler

Bir Evliya’dan Öğütler, bir evliyanın hikayesi, kerametleri, Hacı bayram veli kerametleri,

nasihatları Subaşı nefes nefese huzura çıkar padişahlı Selamlar engürü deki şehri getirdik

Efendim ama  bu zat söylendiği gibi etrafına çapulcu toplayan bir fitneci değil Aksine büyük bir âlim ve Gönül ehli erenden biridir .

Nereden biliyorsun peki ;

ihtiyar Subaşı bunları değirmende ağartmadık gibilerden sakalının sıvazlayarak şu kadarını söyleyeyim Efendim ;

kendisi şeyh hamideddin  Hazretlerinin halifesidir.  Sen ne diyorsun Geleceğimizi biliyordu bizi yolda karşıladı boynunu büküp bileklerini uzattı Haydi evladım zincirlerin beni dedi .

ne yaptık biz !

bir Allah dostunu Zincire vurduk desene vurmadık Efendim aksine yol boyu hizmet ettik gönlünü hoşça tutsaydınız,  tutmaz mıyız Efendim?

padişah İkinci Murat Hacı Bayramı Veli görür görmez bağlanır sadık talebelerinden olur.  Onun sohbetlerinden istifade eder, gönlünü onun tatlı diline güzel haline kaptırır

Ah Efendim Şu İstanbul’un fethi etmeyi çok isterdim Lakin Bilmem nasip olur mu bize Hacı bayram Hazretleri bir müddet sessiz kalır .

Hayır Sultanım bunu ne sen görürsün ne de ben ;

sonra ayağa kalkar bir köşede mışıl mışıl uyuyan şehzadeyi Fatihi işaret eder ama şu beşikte yatan Yiğit ve bizim Köse Akşemsettin Öyle derler görse gerek yazıcızade Muhammed Ahmedi Bican Akbıyık Sultan Üftade Efendi de Eşrefoğlu Rumi gibi zirveler hep Hacı Bayram Hazretlerinin dizi dibinde yetişirler.

ama vekil olarak tek isim düşünürler Akşemsettin Hacı Bayram Veli daha sonra padişahın ısrarına rağmen Dergahına döner .

Sultan Hacı Bayramı Veli huzurla getiri şeklinin verdiği israfı gidermek için bir ferman çıkarır onu ve onun talebelerini askerlik ve vergiden muaf tutar .

ancak bir zaman sonra Ankara’nın maliye dengesi bozulur maliye tahsilden hangi kapıyı çalsa muhatapları Biz Hacıbayram Hazretlerine intisaplıyız derler.

Hacı Bayram adetleri de bir zardır Kanlı Göl Mevkii yine büyücek bir çadır kurar ve ahaliyi toplar mübarek o gün Celali ve Heybetli görünür elinde koca bir bıçak vardır .

Ey benim sadık dervişlerin şimdi sizleri kurban etsem gerek Hadi sıraya dizen indirim çadırı ortalık bir anda boşalır Sadece biri kadın iki âşık gelir takdire şayan bir teslimiyetle boyunlarını uzatırlar .

Hacıbayram Hazretleri Memurlara döner ;

Bu ikisini Yazın başka talebim yok der gerisi vergilerini de öderler askere de giderler Hacı Bayramı Veli’nin talebelerine nasihatlerinden bazıları şöyledir insanların fitnesinden kurtulmak istiyorsanız ,

Çarşı ve pazarlarda sık sık bulunmayınız Hiddet ve kin hakikatleri gören gözleri kör eder öfke iyi düşünmeyi daraltır insanı yanıltır

Allahü teâlâya İsyan yolunda hiçbir kimseye yardım etmeyiniz

küçük çocukları sevindirin Peygamber Efendimizin emrini yerine getirmiş olasınız

çarşıda ve cami avlusunda bir şey yemeyiniz yol ortasında durmayız

Ticaret erbabının dükkanlarında uzun müddet oturmayın hiçbir günahı küçümsemeyin

çok çalışın Boş gezenler zengin bile olsa arkadaşları şeytan kalpleri şeytanın Konağı oluşum helalinden kazanıp ondan fakirlere cömertçe davranın

ölümü çok hatırlayınız Ölüm gelmeden hesabınızı yapınız

tövbe ediniz ki affa kavuşasınız

dünya gamından nefsin sıkıştırmasın kurtulmak istiyorsanız kabristanları sık sık ziyaret ediniz

ayıp ve kusurlarını gördüğünüz arkadaşlarınızın komşularımızın sırlarını ifşa etmeyiz Çünkü gördüğünüz bu Sırlar size emanettir Emanete hıyanet ise çirkin bir harekettir arayayım da velilerin kabirlerini ziyaret ediniz Zira o büyükler kendilerini ziyaret edenlere şefaat ederler. evliya, evliya evliya